Historie

 

De Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij deed al in 1815 als officiële stadsmilitie dienst.
Het predikaat DienstDoende werd door Koning Willem I aan de schutterij gegeven. Sindsdien heeft zij diverse belangrijke maatschappelijke functies op zich genomen. Het beschermen van de burgerbevolking en het optreden als gemeentelijk brandweerkorps zijn er hier slechts twee van.
De eerste twee perioden van de schutterij waren van 1815 tot 1830 en van 1867 tot 1906.

De uitmonstering en uniformering van de schutterij is nog precies gelijk aan de traditionele uitrusting uit de 19e eeuw. Hierdoor heeft de schutterij dezelfde indrukwekkende uitstraling als toen.

De Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815: klasse, stijl en discipline.
De grote trots van de Schutterij is het verenigingsvaandel dat een getrouwe kopie is van het militaire vaandel dat in 1871 met toestemming van Koning Willem III door de Maastrichtse burgerij aan de toenmalige Schutterij is geschonken. Ook het huidige verenigingsvaandel is in 1982 ter gelegenheid van de oprichting van de Schutterij als vereniging die de tradities van de voormalige Stadsschutterij voortzet door particulieren geschonken.

Elk jaar zijn er een tiental optredens (Koninginnedag, de Stadsprocessie, 5 à 6 schuttersfeesten, Allerzielenviering en de intocht van Sint Nicolaas). Daarbij zijn er nog incidentele optredens; zo fungeerde de schutterij als ere-escorte bij het bezoek van Paus Johannes Paulus II in 1985.

De schutterij stond aangetreden als erewacht op het Binnenhof in Den Haag op Prinsjesdag, begeleidde kroonprins Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan Maastricht, er werd een show-exercitie gegeven op het Vrijthof bij het 175-jarig bestaan van de Koninklijke Marechaussee en een mini-taptoe bij gelegenheid van de informele NAVO-topconferentie in Maastricht.

Ook vervulde zij diverse malen de rol van Köpenicker Sjötterij in de opvoering van de dialect -musical "De Kaptein vaan Köpenick".

Buitenlandse optredens vonden onder andere plaats in Koblenz, Wenen en Brussel.