Frans SchruijrenFrans Schuijren stopt als Adjudant-Vaandeldrager bij de Maestrichtsche Dienstdoende Stadsschutterij. Afgelopen woensdag tijdens de algemene ledenvergadering maakte hij bekend zijn functie neer te leggen. Hij was 34 jaar lang verantwoordelijk voor deze taak.

De opvolger van Schuijren is Stefan Hameleers. Na afloop van de buitengewone vlaggenparade op Koningsdag zal hij worden geïnstalleerd . Schuijren, die enkele malen 'beste vaandeldrager' werd tijdens het OLS, blijft wel verbonden aan de schutterij.

CONTACT


Postadres:
Postbus 595
6200 AN Maastricht
Bankrek: NL80RABO0129207853 te Maastricht
KvK: 4020450

STADSSJÖTTERSHOES


Brusselsestraat 10 D
6211 PE Maastricht
Tel.: 043-3254704
E-mail: info@stadsschutterij-maastricht.nl
Fax: 0847146773

SECRETARIAAT


Secretaris:
Francois Pletsers
Tel. :06 13041424
E-mail: info@stadsschutterij-maastricht.nl
Fax 0847352602