FransSchutter der eerste klasse van de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815

30 augustus 1937 – 3 januari 2017

Frans Boesten was vanaf 9 november 1987 lid van onze vereniging. Hij was altijd trouw aanwezig en deed met plezier aan de exercitie mee. Menig schuttersfeest is door zijn inbreng ook echt op een feest uitgelopen.
Frans was ook een persoon die goed met zijn handen kon werken, op zijn deskundigheid werd menigmaal een beroep gedaan. Ook heeft hij menig schuttersfeest in Maastricht helpen opbouwen en weer afbreken. Met name waterleidingen aanleggen en zorgen voor de afvoer was zijn grote deskundigheid. Ook een groot evenement als het Preuvenemint kon rekenen op zijn inzet, net als de Tempeleers waar hij jarenlang werkzaam is geweest in het magazijn als vrijwilliger.
De laatste jaren was Frans wat teruggetrokken, zijn gezondheid liet het niet toe grote inspanningen te verrichten. Dit was ook voor onze vereniging jammer.
Op de 36ste verjaardag van onze schutterij heeft Frans uit handen van de OLS federatie de medaille voor zijn 25-jarig lidmaatschap mogen ontvangen. Dit was een grote eer voor hem.
Vandaag bereikte ons het bericht dat onze Frans is overleden. Wij zullen hem in onze gedachten houden. De komende jaarvergaderingen en verjaardagen zal zijn naam met respect worden uitgesproken.
Frans Boesten zal met schutterseer door de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815 uitgeleide worden gedaan.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 2017 om 14:00 uur in het crematorium te Eijsden

CONTACT


Postadres:
Postbus 595
6200 AN Maastricht
Bankrek: NL80RABO0129207853 te Maastricht
KvK: 4020450

STADSSJÖTTERSHOES


Brusselsestraat 10 D
6211 PE Maastricht
Tel.: 043-3254704
E-mail: info@stadsschutterij-maastricht.nl
Fax: 0847146773

SECRETARIAAT


Secretaris:
Francois Pletsers
Tel. :06 13041424
E-mail: info@stadsschutterij-maastricht.nl
Fax 0847352602