Op zondag 17 september 2017 zal de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij haar 37ste verjaardag vieren. Deze begint met een eucharistieviering om 10:00 uur in de Sint Servaasbasiliek, waar onze schutter der eerste klasse Arthur Frijns een onderscheiding zal ontvangen voor 20 jaar trouwe dienst.

Na een lunch voor de leden begint om 13:00 een ceremonieel appel op het Frits Corten plein, de exercitieplaats bij het verenigingslokaal aan de Brusselsestraat.

Tijdens dit appel zullen zowel Jean Jalhaij en Jack Prop een bondmedaille ontvangen voor 25 jaar lidmaatschap, uitgereikt door een vertegenwoordiger van de Rooms Katholieke Zuid Limburgse Schutters Bond. Hierna wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de jubilaressen te feliciteren tijdens een receptie die duurt tot 15:30 uur.

Hierna maakt onze vereniging zich op voor een avondprogramma voor de leden. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom, binnen onze schutterij kun je zowel deelnemen een exercitie voor geweerdragers, slagwerkers en muzikanten voor een drum- en klaroenkorps. Natuurlijk wordt er ook geschoten met de grote buks voor OLS, ZLF en diverse schuttersfeesten.

Iedereen is van harte welkom komende zondag maar ook op een woensdagavond vanaf 20:00 uur aan de Brusselsestaat 10 D. 

FransSchutter der eerste klasse van de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815

30 augustus 1937 – 3 januari 2017

Frans Boesten was vanaf 9 november 1987 lid van onze vereniging. Hij was altijd trouw aanwezig en deed met plezier aan de exercitie mee. Menig schuttersfeest is door zijn inbreng ook echt op een feest uitgelopen.
Frans was ook een persoon die goed met zijn handen kon werken, op zijn deskundigheid werd menigmaal een beroep gedaan. Ook heeft hij menig schuttersfeest in Maastricht helpen opbouwen en weer afbreken. Met name waterleidingen aanleggen en zorgen voor de afvoer was zijn grote deskundigheid. Ook een groot evenement als het Preuvenemint kon rekenen op zijn inzet, net als de Tempeleers waar hij jarenlang werkzaam is geweest in het magazijn als vrijwilliger.
De laatste jaren was Frans wat teruggetrokken, zijn gezondheid liet het niet toe grote inspanningen te verrichten. Dit was ook voor onze vereniging jammer.
Op de 36ste verjaardag van onze schutterij heeft Frans uit handen van de OLS federatie de medaille voor zijn 25-jarig lidmaatschap mogen ontvangen. Dit was een grote eer voor hem.
Vandaag bereikte ons het bericht dat onze Frans is overleden. Wij zullen hem in onze gedachten houden. De komende jaarvergaderingen en verjaardagen zal zijn naam met respect worden uitgesproken.
Frans Boesten zal met schutterseer door de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815 uitgeleide worden gedaan.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari 2017 om 14:00 uur in het crematorium te Eijsden

Frans SchruijrenFrans Schuijren stopt als Adjudant-Vaandeldrager bij de Maestrichtsche Dienstdoende Stadsschutterij. Afgelopen woensdag tijdens de algemene ledenvergadering maakte hij bekend zijn functie neer te leggen. Hij was 34 jaar lang verantwoordelijk voor deze taak.

De opvolger van Schuijren is Stefan Hameleers. Na afloop van de buitengewone vlaggenparade op Koningsdag zal hij worden geïnstalleerd . Schuijren, die enkele malen 'beste vaandeldrager' werd tijdens het OLS, blijft wel verbonden aan de schutterij.

CONTACT


Postadres:
Postbus 595
6200 AN Maastricht
Bankrek: NL80RABO0129207853 te Maastricht
KvK: 4020450

STADSSJÖTTERSHOES


Brusselsestraat 10 D
6211 PE Maastricht
Tel.: 043-3254704
E-mail: info@stadsschutterij-maastricht.nl
Fax: 0847146773

SECRETARIAAT


Secretaris:
Francois Pletsers
Tel. :06 13041424
E-mail: info@stadsschutterij-maastricht.nl
Fax 0847352602